Laatste nieuws Helaas is de dinsdagavondwedstrijd van vanavond weer afgelast vanwege verhoogde kans op onweer. De inschrijvingen van vanavond worden nogmaals doo... [lees meer] De foto's van de Goudse Zeilweek op Elfhoeven 2024, zijn hier te vinden:2024 05 18 Goudse Zeilweek | Flickr   [lees meer] Op zaterdag en/of zondag organiseren we een zeilweekend op de Kagerplassen. Een leuk en gezellig weekend waarin we lekker gaan toeren! Voor alle ze... [lees meer]

 

 

 

CWO (Commissie Watersport Opleidingen)


Zeilopleidingen in Nederland zijn opgedeeld in drie niveau’s. Dat zijn de internationaal erkende CWO-niveau’s. Bij Elfhoeven kunnen we opleiden tot en met CWO III. Hieronder staat meer informatie over deze niveau’s.
We maken onderscheid tussen opleidingen voor de jeugd waar in zwaardboten wordt gevaren, en volwassenen (vanaf 14 jaar) die in kielboten (Valk)  en zwaardboten ( Laser) varen.

CWO-niveaus

CWO I

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding worden systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals hijsen en strijken, bediening van de zeilen, sturen en overstag gaan. Dit alles aangevuld met de bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. CWO I leidt op voor zeilen onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind (maximaal 3 Beaufort). Het CWO I diploma is in één opleidingsseizoen haalbaar. Mocht dat toch niet lukken, dan krijg je aan het einde van een lesseizoen sowieso een vorderingenstaat uitgereikt. Daarop staat nauwkeurig aangegeven wat er is geleerd. In het nieuwe seizoen wordt de draad vanaf dat punt dan weer opgepakt. De vorderingsstaat is geldig bij alle CWO-aangesloten vaarscholen en verenigingen.

CWO II

Cursisten die de CWO II-opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het zeilen, dus het CWO I-niveau, te beheersen. Het diploma voor CWO II omvat naast basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hoger wal en man over boord. Ook dit natuurlijk aangevuld met de bijbehorende theorie.

CWO II gaat uit van redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater, tot windkracht 4 Beaufort. Leden die in bezit zijn van het CWO II-diploma mogen zelfstandig een boot huren bij de vereniging, mits de weersomstandigheden dat toelaten. CWO II wordt door veel cursisten in één seizoen gehaald, maar sommigen hebben er langere tijd voor nodig. Als je aan het einde van een lesseizoen nog niet volledig CWO II-waardig bent, krijg je net zoals bij CWO I een vorderingenstaat uitgereikt. In het nieuwe seizoen wordt de draad vanaf dat punt dan weer opgepakt. Dit kan bij alle CWO-aangesloten vaarscholen en verenigingen.

Bij Elfhoeven stimuleren we het dat cursisten ook tussen de lessen door samen met een ervaren zeiler gaan varen. Dat is waardevol omdat het belangrijk is naast de opleidingsmomenten, zelfstandig ervaring op te doen. Bij Elfhoeven mag je met je CWO-II-diploma zelfstandig een boot varen en dus ook één van de vereniginsvalken huren. Je kunt met CWO-II ook deelnemen aan de activiteiten van het recreatief zeilen.

CWO III

Dit derde CWO-niveau is voor gevorderden. Zelfstandig een dagtocht kunnen plannen en varen is een belangrijk einddoel. Het CWO III-diploma omvat natuurlijk de basis- en de gevorderdenmanoeuvres, maar de kennis en ervaring wordt verder uitgebreid met onder andere aankomen aan lager wal, ankeren en loskomen van de grond. Ook de theorie sluit bij dit gevorderdenniveau aan. CWO III gaat ook uit van redelijke omstandigheden maar dan wel tot en met windkracht 6 Beaufort.  

De ervaring leert dat het voor veel cursisten niet mogelijk is om binnen één cursusseizoen het CWO III-niveau volledig af te ronden en het diploma te behalen. De praktijk voor CWO III vraagt vaker twee seizoenen doorlooptijd. Als je buiten de lessen ook zeilervaring op doet, kan het sneller gaan!.  Aan het einde van het lesseizoen krijg je sowieso een vorderingenstaat . Je kunt een volgend seizoen vanaf dat punt dan weer verder gaan. Wat voor CWO-II geldt, geldt natuurlijk ook voor CWO-III: zelfstandig een boot huren en meedoen met de recreatieve zeilactiviteiten.

CWO-Plus

Is er een zeilleven na CWO III? Nadat cursisten het programma van CWO 1 tot en met 3 hebben doorlopen in een aantal jaren rijst vaak die vraag: WAT NU? Natuurlijk zijn er volop mogelijkheden, zoals het gaan varen met een eigen boot, deelnemen aan de dinsdagavondwedstijden en de recreatieve zeilactiviteiten, maar er is ook duidelijk behoefte aan een gestructureerd programma met verdieping en verbreding van de zeilervaring.

Voor iedereen die dat wil is er het programma CWO-Plus. Het programma staat open voor alle Elfhoevenleden. Wat komt er in CWO-Plus zoal aan de orde:

  • De fijnere kneepjes van het zeilen
  • Hoe kun je een wedstrijd winnen?
  • Spinakerzeilen
  • Varen met een trapeze