Laatste nieuws Een avondje met plezierIs nu even niet weggelegd voor hierDeze spontane actie Kreeg helaas niet de gewenste reactieWe kunnen het tij niet kerenDus ... [lees meer] Laat je rommel niet achter op Elfhoeven, maar neem het mee naar huis en gooi het daar weg! Bedankt aan de leden die dit netjes doen en onze vereni... [lees meer] De notulen van de algemene ledenvergadering op 15 november 2022 staan online onder besloten documenten: https://www.elfhoeven.nl/mijn-captain/besl... [lees meer]

Zeilopleiding jeugd

Jeugdzeilen of zwaardboot
Binnen de jeugdopleiding worden er drie soorten aangeboden: gewenning, jeugdzeilen en zwaardboot. Ben jij nog 6 of 7 jaar en wil je nog uitproberen of het zeilen wat voor jou is, dan kan je aansluiten bij de gewenning. Hier worden op een speelse manier de beginselen van het zeilen aangeleerd. Meer informatie over de gewenning cursus vind u hier.
Het jeugdzeilen is bedoeld voor de nog jongere jeugd, tot ongeveer 14 jaar. De lessen worden gegeven in de wat kleinere en eenvoudige optimist. De ideale boot om te leren zeilen. Meer informatie over jeugdzeilen vind u hier.
De zwaardboot opleiding is bedoeld voor de ouderen, vanaf ongeveer 12 jaar. De zwaardboot is een boot die iets groter en sneller is, wat meer uitdaging geeft in het zeilen. Binnen Elfhoeven wordt deze opleiding gegeven in een splash, laser (eenmans) of RS Feva (tweemans). Meer informatie over de zwaardboot opleiding vind u hier.

Niveaus
De zeilopleidingen zijn opgedeeld in drie niveaus (met uitzondering van de Optimist-Gewenning). Dat zijn de internationaal erkende CWO-niveaus. Bij Elfhoeven kunnen we opleiden tot en met CWO III. Hieronder staat meer informatie over deze niveaus.

CWO I
Deze opleiding is bedoeld voor kinderen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding worden systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals de bediening van de zeilen, sturen en overstag gaan. Dit alles aangevuld met de bijbehorende theorie over knopen en enkele vaarregels op het water. CWO I leidt op voor zeilen onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind (maximaal 3 Beaufort).

CWO II
Cursisten die de CWO II-opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het zeilen, dus het CWO I-niveau, te beheersen. Het diploma voor CWO II omvat naast basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hoger wal en man over boord. Ook dit natuurlijk aangevuld met de bijbehorende theorie.
CWO II gaat uit van redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater, tot windkracht 4 Beaufort. Leden die in bezit zijn van het CWO II-diploma mogen zelfstandig een boot huren bij de vereniging, mits de weersomstandigheden dat toelaten.
CWO II wordt door veel cursisten in een seizoen gehaald, maar sommigen hebben er langere tijd voor nodig. Als je aan het einde van een lesseizoen nog niet volledig CWO II-waardig bent, krijg je een vorderingenstaat uitgereikt. In het nieuwe seizoen wordt de draad vanaf dat punt dan weer opgepakt. Dit kan bij alle CWO-aangesloten vaarscholen en verenigingen.

CWO III
Dit derde CWO-niveau is voor gevorderden. Bijzondere handelingen verrichten zijn een belangrijk einddoel. Het CWO III-diploma omvat natuurlijk de basis- en de gevorderdenmanoeuvres, maar de kennis en ervaring wordt verder uitgebreid met onder andere aankomen aan lager wal, ankeren en loskomen van de grond. Ook de theorie sluit bij dit gevorderdenniveau aan. CWO III gaat ook uit van redelijke omstandigheden maar dan wel tot en met windkracht 6 Beaufort.
De ervaring leert dat het voor veel cursisten niet mogelijk is om binnen een cursusseizoen het CWO III-niveau volledig af te ronden en het diploma te behalen. De praktijk voor CWO III vraagt vaker twee seizoenen doorlooptijd. Als je buiten de lessen ook zeilervaring op doet, kan het sneller gaan!.
Aan het einde van het lesseizoen krijg je sowieso een vorderingenstaat . Je kunt een volgend seizoen vanaf dat punt dan weer verder gaan.

Voor vragen of advies voor de boottype- of niveaukeuze kunt u altijd mailen naar dguej.[antispam].@elfhoeven.nl.

Opbouw zeilseizoen
De jeugdopleiding heeft een aantal onderdelen:

  • De zwembadles op. In het warme en heldere water van het Groenehovenbad maken we de kinderen vertrouwd met de bootjes, zodat omslaan niet meer eng is en je weet wat je dan moet doen. Alle cursisten zijn welkom. Beginners maar ook iedereen die het zeilen een beetje spannend vindt.
  • Zeillessen op zaterdagen, 13 keer exclusief speciale dagen, zie lesdata Jeugd. Een les duurt circa 4 uur en we hebben een gedeelte dat ´s morgens start om 8.30 uur en een gedeelte dat ´s middags om 13.30 uur begint. De definitieve indeling wordt na het sluiten van de inschrijving bekend gemaakt.
  • Elfhoeven Junior League. Wedstrijdjes zeilen en prijzen winnen. CWO I doet hier nog niet aan mee maar iedereen vanaf CWO II-niveau wel.
  • Elfhoeven Jeugdweekend, dat wil echt niemand missen. Het instructieteam verzorgt twee spetterend leuke dagen (met overnachting!) Natuurlijk zijn er ook leerzame maar vooral enthousiasmerende activiteiten op het water. Nadere informatie volgt later. Inschrijven staat los van het aanmelden voor de opleiding.
  • Slotdag, een feestelijke afsluiting met de diploma-uitreiking. En dat dan na een dag wedstrijdjes zeilen voor iedereen, waarin ook de finale van de EJL gezeild wordt.

Als je je CWO-diploma wilt halen dan moet je deelnemen aan alle praktijklessen, de EJL (CWO II en III), en de slotdag. De instructeurs rekenen steeds op je komst. Het is niet altijd te voorkomen dat je een keertje mist. Dat moet tot een minimum beperkt blijven en je moet het zeker vooraf aan je instructeur(s) melden!